Doe mee!

Brede steun om nieuw kabinet te doen investeren in een ‘Sportieve Gezonde Generatie’

Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector heeft NOC*NSF het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.

Bijna veertig procent van de kinderen van vier tot en met elf jaar en bijna zestig procent in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar voldeed in 2020 niet aan de beweegrichtlijnen. Deze kinderen hebben naast emotionele en sociale uitdagingen ook een vergrote kans op overgewicht, diabetes type 2 en chronische aandoeningen die leiden tot een verminderde weerstand en gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Ervoor zorgen dat ieder kind in Nederland opgroeit met sport, bewegen en een gezonde leefstijl als basis heeft dan ook op lange termijn voordelen van onschatbare waarde.

“Een sportieve gezonde generatie die voldoende sport en beweegt en die ook een goed sociaal netwerk heeft, is weerbaarder. En dat verlaagt de druk op jeugdzorg en vermindert jeugdcriminaliteit.”

– Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

 

Het door de samenwerkende partners opgestelde manifest maakt duidelijk dat het nu meer dan ooit duidelijk is waarom er in preventie geïnvesteerd moet worden. En dat het belangrijk is dat sport en bewegen als vast onderdeel geïntegreerd wordt in het leven van alle kinderen.Hiervoor is een omgeving nodig waarin alle betrokkenen vanuit school, wijk, welzijn, zorg, sport én thuis zoveel mogelijk samenwerken en de openbare buitenruimte daarbij toegankelijk is voor alle kinderen. Om er echt voor te zorgen dat elk kind voldoende dagelijks en beter beweegt, is het nodig dat er een integrale en interdepartementale systeemverandering plaatsvindt die zonder de rijksoverheid niet haalbaar is.

“Het doel is om kinderen motorisch vaardig te maken waardoor ze zelfvertrouwen krijgen, waardoor ze een leven lang plezier krijgen in bewegen én waardoor kinderen op een gezonde manier langzaam oud worden. Wij willen kinderen dat graag als goede basis meegeven zodat zij hun hele leven lang hier profijt van hebben.”

-Wiebe Faber, vakleraar en onderwijsadviseur KVLO

 

Partners van het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’:

 

Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven om de waarde van sport, bewegen en een gezonde leefstijl bij de politiek onder de aandacht te brengen en te zorgen voor een schaalvergroting overheidsinvesteringen van sport en bewegen.