Doe mee!

Beweegkuur naar Stichting Special Heroes Nederland en Huis voor Beweging

Met ingang van 1 oktober 2017 heeft Kenniscentrum Sport de BeweegKuur overgedragen aan Stichting Special Heroes Nederland en Huis voor Beweging, die verder zorgdragen voor de implementatie van deze erkende leefstijlinterventie. De BeweegKuur is ontstaan in 2007, toen NISB van het ministerie van VWS de opdracht kreeg een leefstijlprogramma te ontwikkelen voor de begeleiding van mensen met een (hoog) gezondheidsrisico, vanuit de eerstelijnszorg naar een gezonde leefstijl.

Van prototype naar 150 locaties
Tussen 2007-2012 werkte het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB- voorganger van Kenniscentrum Sport) aan het prototype en invoering van de BeweegKuur. Samen met een aantal organisaties uit de eerstelijnszorg is de BeweegKuur ontwikkeld en uitgevoerd op 150 locaties. Het programma is uitvoerig onderzocht door universiteiten en de opleiding van begeleiders maakte structureel deel uit van het traject. Een gesprekstechniek als motivational interviewing is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Logische stap
De overdracht van de BeweegKuur is een logische stap in de ontwikkeling van Kenniscentrum Sport naar een onafhankelijk kenniscentrum voor de sport- en beweegsector. De implementatie van een leefstijlprogramma behoort niet tot de kerntaken.

Beweegkuur voor mensen met een beperking
Stichting Special Heroes Nederland (voorheen Onbeperkt Sportief), richt zich met haar programma’s op het stimuleren van een blijvende actieve leefstijl van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met partners in de sectoren speciaal onderwijs, revalidatie en zorg zijn de afgelopen jaren veel successen geboekt in duurzame sport- en beweegparticipatie van de doelgroep en duurzame lokale verankering van de programma’s.

Special Heroes Nederland richt op de inzet van de BeweegKuur voor mensen met overgewicht en een beperking, en zal in de periode 2017-2018 alle informatie over de BeweegKuur stapsgewijs toevoegen op haar (dan vernieuwde) website.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Erna Mannen (Stichting Special Heroes Nederland) via emannen@specialheroes.nl . Bekijk hier de interventie op de website van Loket Gezond Leven.