Doe mee!

Publicaties Zorg

Beweegwaaier (Zo kan het ook!)

Deze beweegwaaier is een direct resultaat van het kennisplatform Zo kan het ook!, het landelijk programma voor zorginstellingen van Stichting Onbeperkt Sportief van 2009- 2012. Beweegteams en begeleiders in de zorg geven eenvoudige tips uit de praktijk om cliënten met een verstandelijke handicap te laten sporten en bewegen. Laat u inspireren en verrassen door het gemak en het effect!

Bestellen
U kunt de beweegwaaier bestellen bij Special Heroes Nederland voor € 7,50 (excl. verzendkosten) via leefstijl@specialheroes.nl

Monitor Zo kan het ook!

Mensen met een handicap doen over het algemeen minder aan sport dan mensen zonder handicap. Gehandicaptensport Nederland brengt met Zo kan het ook! mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Deze monitor is de eerste meting om inzicht te krijgen in de activiteiten binnen deze dagen woonvoorzieningen. Welke activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd, volgt er beleidsmatige inbedding, wat werkt en wat werkt niet. Met deze en andere informatie willen we de initiatieven versterken, zodat sporten en bewegen een blijvend onderdeel wordt in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke handicap.

Bestellen
U kunt de monitor bestellen bij Special Heroes Nederland via leefstijl@specialheroes.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U kunt de monitor ook downloaden.

 

Zorg in beweging (Zo kan het ook!)

In dit magazine vertellen we samen HET verhaal van Zo kan het ook! Een inspirerend verhaal van ruim 40 gedreven zorginstellingen die samen met Gehandicaptensport Nederland de zorg in beweging hebben gebracht. Grote en kleine initiatieven zijn een onderdeel geworden van het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke handicap. Grote en kleine beweegactiviteiten. Door samen te werken en ervaringen te delen is een krachtig netwerk ontstaan, dat een grote stap heeft gezet in het ontwikkelen van een beweegcultuur in de zorg.

Bestellen
U kunt het magazine bestellen bij Special Heroes Nederland via leefstijl@specialheroes.nl. U kunt het magazine ook downloaden.