Doe mee!

De BeweegKuur

Gezond leven is in de eerste plaats iets van mensen zelf. Gezonder eten, meer bewegen. Het lukt echter niet iedereen om dit op eigen kracht te doen. De directe leefomgeving (school, zorginstelling, wijk, werk, sportclub) speelt een belangrijke rol bij de keuze van mensen voor gezond gedrag. Soms hebben mensen hierbij meer steun nodig, bijvoorbeeld door kennisoverdracht, het uitnodigend maken en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Binnen dit werkgebied is Special Heroes Nederland actief.

Binnen dit werkgebied is Special Heroes Nederland actief. We voeren activiteiten in samenhang uit, brengen risicogroepen in kaart en ontwikkelen en organiseren preventie interventies (met informatie- en kennisoverdracht). Een belangrijke stap hierin is het mede-eigenaarschap van de BeweegKuur (vanaf 2017). Met de BeweegKuur maken we een gecombineerde leefstijlinterventie (met bewegen en gezonder eten) beschikbaar voor mensen met een beperking.