IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Disclaimer

Welkom op www.specialheroes.nl. Deze website bevat informatie over Special Heroes. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

Special Heroes streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Special Heroes is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de website van Special Heroes kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Special Heroes is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan onze website gekoppeld zijn. Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Special Heroes en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets op of van deze website mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn of opnamen, of enige andere manier, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Special Heroes.