Doe mee!

Special Heroes Nederland ondertekent intentieverklaring voor samenwerking cultuuronderwijs in Apeldoorn

Special Heroes Nederland heeft een intentieverklaring ondertekend waarin is uitgesproken om met verschillende speciaal onderwijsscholen uit de regio Apeldoorn en GIGANT Apeldoorn de samenwerking te zoeken, dan wel te onderstrepen. Dit met als doel om het cultuuronderwijs in de regio te verbeteren. Door kennis en ervaring te bundelen proberen we samen de visie op cultuuronderwijs steeds helderder en zichtbaar te maken, zowel op leerling- als op personeelsniveau. Daarnaast helpt deze samenwerking om 21e-eeuwse vaardigheden zoals, creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken en mediawijsheid concreet vorm te geven.

GIGANT Apeldoorn en Special Heroes Nederland werkten afgelopen periode steeds meer samen in diverse educatieprojecten op speciaal onderwijsscholen in de regio en deze ondertekening is dan ook een mooie bezegeling hiervan. Daarnaast is het Art Heroes programma op verschillende scholen in Apeldoorn ook al geborgd. Daarmee geven de scholen aan ook structureel in te zetten op cultuuronderwijs en vinden ze het belangrijk om de kinderen de toegevoegde waarde van cultuuronderwijs en vrije tijdsbesteding te bieden.

Regionaal projectleider Kris Boneschansker benadrukt de goede samenwerking met de Art Heroes scholen in de regio en Gigant Apeldoorn. “Door middel van deze samenwerking kunnen we het cultuuronderwijs op de scholen verbeteren en verbreden.
Afgelopen jaren hebben er al mooie projecten op de scholen plaatsgevonden. Met deze intentieverklaring geven alle partijen aan dat we ons in blijven zetten voor het cultuuronderwijs en cultuurparticipatie bij deze leerlingen.
Dit is een mooie bevestiging van de wederzijdse tevredenheid  van het Art Heroes project.”

Art Heroes
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Via cultuuronderwijs leren zij zichzelf en de wereld ontdekken, ervaren, kennen, zich er toe verhouden en betekenis te geven. Door cultuuronderwijs te verankeren in het onderwijs wordt het creatieve en het onderzoekende vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. School is de plek bij uitstek om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met cultuur.

Het beoefenen van een kunstvorm biedt andere manieren van communicatie en doet een beroep op verschillende zintuigen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen zijn dragers van communicatie. Voor kinderen met een beperking bieden kunstdisciplines alternatieve routes om belemmeringen te compenseren. Ze ontdekken een talent in zichzelf, wat hen drijft, en kunnen dat verder ontwikkelen tot een competentie. Het laat hun mogelijkheden, in plaats van hun beperkingen, zien. Het programma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Kijk hier voor meer info over het Art Heroes programma.

Het Art Heroes programma wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij, VSB Fonds en NSGK.