Doe mee!

Visie en methodiek

Visie

Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Iedereen wordt blijer van gezonder eten, meer bewegen. Gezond leven is in de eerste plaats iets van mensen zelf. Het lukt echter niet iedereen om dit op eigen kracht te doen. Soms hebben mensen hierbij meer steun nodig, bijvoorbeeld door kennisoverdracht, het uitnodigend maken en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Binnen dit werkgebied is Special Heroes Nederland actief. In dit kader worden de programma’s Revalidatie, Sport en Bewegen, de BeweegKuur, Zo kan het ook!, Sport Heroes, Art Heroes en Ik ben P.A steeds meer aan elkaar verbonden en uitgebreid naar (jeugd)zorginstellingen.

Methodiek

We voeren diverse activiteiten in samenhang uit, brengen risicogroepen in kaart en ontwikkelen en organiseren preventie interventies met informatie- en kennisoverdracht. Ook ontwikkelen en testen we nieuwe methoden.

Een belangrijke stap hierin is het mede-eigenaarschap van de BeweegKuur. Met de BeweegKuur maken we een gecombineerde leefstijlinterventie (meer bewegen en gezonder eten) beschikbaar voor mensen met een beperking.

Elk programma wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld en uitgevoerd met de (jeugd)zorginstelling. Voor specifieke vragen over de werking van onze programma’s neem gerust contact op met ons.