Doe mee!

Programma's in de zorg

Lees meer hoe Special Heroes Nederland inspireert, stimuleert, ondersteunt en verbindt!

Programma’s in de zorg

Special Heroes Nederland stelt zorginstellingen in staat een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en de groei van sport- en beweegdeelname van hun cliënten. Dit doen we door te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van verschillende programma’s. Zo is er voor ziekenhuizen en revalidatie instellingen het programma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ en voor zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking het  programma ‘Zo kan het ook!’. Daarnaast kunnen alle zorginstellingen, maar ook gezondheidscentra gebruik maken van het programma ‘De beweegkuur’. 

Healthy Habits is engels voor ‘Gezonde Gewoontes’. Gezonde keuzes maken is soms best lastig, waar en hoe moet je beginnen? Via Healthy Habits Coaching krijgen mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte online of telefonisch hulp van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers bij het zetten van de eerste stap richting gezonde gewoontes.

> Lees meer over Healthy Habits Coaching

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen stimuleert een actieve leefstijl en legt de verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector. Het Beweeg- en Sportloket in de revalidatie-instelling of het ziekenhuis speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een erkend programma.

> Lees meer over Revalidatie, Sport en Bewegen

Sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap is (nog) niet vanzelfsprekend. Het programma Zo kan het ook! is een goed beschreven programma, waarbij mensen met een verstandelijke handicap actiever worden en in beweging komen, in nauwe samenwerking met de dag- en woonvoorzieningen. Cliënten en begeleiders worden niet alleen blijer van sport en bewegen. De fysieke en mentale gezondheid stijgen ook met de dag. In jeugdinstellingen maken we ook gebruik van de methodiek van Sport Heroes en kunnen cliënten door middel van kennismaken en verdiepen vervolgens zelf aan de slag.

Gezond leven is in de eerste plaats iets van mensen zelf. Gezonder eten en meer bewegen. Het lukt echter niet iedereen om dit op eigen kracht te doen. De directe leefomgeving (school, zorginstelling, wijk, werk, sportclub) speelt een belangrijke rol bij de keuze van mensen voor gezond gedrag. Soms hebben mensen hierbij meer steun nodig, bijvoorbeeld door kennisoverdracht, het uitnodigend maken en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. De Beweegkuur is een erkende gecombineerde leefstijlinterventie.

> Lees meer over de Beweegkuur