Doe mee!

Ondersteuning

Vanuit regionale en lokale teams inspireren en verbinden we mensen en organisaties om samen doelen te realiseren. De teams ondersteunen bij het verkennen van de vraag en het ontwikkelen van maatwerkprogramma’s daarvoor. Ze laten scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente nauw met elkaar samenwerken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod: in het onderwijsde zorg, de revalidatie en bij gemeentes voor mensen met een beperking. Ook bieden we ondersteuning en scholing aan professionals die werken met deze doelgroep. Op deze manier ontstaat er een duurzame verankering.

Jeugd

Voor vragen en ondersteuning bij de programma’s in de zorg voor de jeugd kunt u contact opnemen met een projectleider in uw regio, of indien die er niet is met programmacoördinator Franceline van de Geer.

Volwassenen

Voor vragen en ondersteuning voor volwassenen kunt u contact opnemen met onze programmacoördinatoren Martin Fluit.

Extra 

Bekijk ook onze extra services die mensen met een beperking kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de vervoersvoorziening, een financiële bijdrage via Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Heroes Vrijetijdsteam.