Doe mee!

Nathan Robben

  • nrobben@specialheroes.nl
  • 06 10 95 47 76

“Mijn ambities met het Special Heroes Nederland project rijken ver en mijn enthousiasme is groot.”

 

Even voorstellen

Ik ben werkzaam als docent Sport en Bewegen bij Stichting Kristallis in Nijmegen. Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die in aanmerking komen voor onderwijs in cluster 4. Bij deze jongeren is er sprake van een gedragsstoornis en/of psychiatrische problemen. Vanuit de praktijk, het vak bewegingsonderwijs, ben ik in aanraking gekomen met het sportstimuleringsprogramma van Special Heroes Nederland. Voor mij is dit programma DE verbinding tussen de (sport)praktijk op school en de vereniging. Als vakleerkracht heb ik ervaren, en ervaar ik nog steeds, welke positieve effecten het sportstimuleringsprogramma heeft op de leerlingen waar ik dagelijks mee werk. Stichting Special Heroes Nederland biedt mij nu de kans om als projectleider op de diverse locaties van Kristallis de lijnen van het sportstimuleringsprogramma uit te zetten. Mijn ambities hierin rijken ver en mijn enthousiasme is groot.