Doe mee!

Mirjam Kraan

  • mkraan@specialheroes.nl
  • 06 20 39 12 58

SAMEN STERK

Blij ben ik dat ik bij de stichting Special Heroes Nederland als Projectleider Team Support kan meewerken om zoveel mogelijk mensen met een beperking een gezonde en actieve leefstijl te laten hebben.

Alleen SAMEN met alle medewerkers van Special Heroes, de samenwerkingspartners en onze doelgroep kunnen we hiervoor zorgen.
Als je door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt hoe fijn is het dan dat er een groot en breed programma-aanbod gecreëerd wordt op de gebieden van sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid. Door deel te nemen aan onze programma’s zorgen we er samen voor dat je je STERK gaat voelen.

Ik ga er alles aan doen om het samenwerken zo soepel mogelijk te laten verlopen want ik wens graag iedereen een leven toe waarin je je gezond, actief en gelukkig voelt.