Doe mee!

Erik Lenselink

Motivatie lid van Raad van Toezicht

Sport is voor alle mensen waardevol. Natuurlijk de gezondheidswaarde maar vooral ook de sociale en opvoedende waarde. Het gaat hierbij om het sporten zelf maar ook om de sociale contacten die je opdoet door bij een sportvereniging actief te zijn, als sporter of als vrijwilliger. Voor sommige groepen mensen, waaronder de doelgroepen van Special Heroes, is het vaak lastig om te beginnen met sport en het daarna ook vol te houden. Deze mensen verdienen de extra aandacht die ze krijgen via de activiteiten van Special Heroes. Als lid van de Raad van Toezicht prijs ik mezelf gelukkig dat ik daar een klein steentje aan kan bijdragen. Gezien mijn functie bij NOC*NSF focus ik mij natuurlijk op sport maar ik ben ook een groot fan van de positieve invloed van andere activiteiten in het vrijetijdsdomein.

Werkzaamheden

Sinds begin 2018 mag ik binnen NOC*NSF de functie van manager Corporate Affairs bekleden. In deze functie ben ik met sportbonden, politiek, overheden en maatschappelijke organisaties in gesprek hoe we de sportsector kunnen versterken en daardoor ook nog meer bijdragen aan maatschappelijke doelen. De participatie van doelgroepen met een achterstand tot de sport en de sportvereniging is daarbij een speerpunt.