Doe mee!

Visie en methodiek

Visie

Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke,verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Onze programma´s in het onderwijs zorgen ervoor dat kinderen en jongeren met een beperking gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen, hun vrije tijd goed te besteden en plezier te maken. Dat doen we middels het Sport Heroes (sport en bewegen), Art Heroes (kunst en cultuur) en Ik ben P.A. (werk en participatie) programma.


Methodiek

De school is voor veel kinderen en jongeren een veilige plek. Daarom kiest Special Heroes Nederland ervoor om de programma’s te laten beginnen bij de school. Leerlingen kunnen in deze veilige omgeving kennismaken met activiteiten en aanbieders. Vervolgens is de school de springplank naar buiten. Als de vertrouwde gezichten van de binnenschoolse activiteiten ook het aanbod na schooltijd verzorgen, is de stap sneller gezet naar de sportclub of cultuuraanbieder. De school is de aangewezen regisseur voor dit traject, zij is de drijvende kracht achter het programma.

Special Heroes zorgt ervoor dat sport en cultuur een meer structurele plaats op school krijgen in bijvoorbeeld het beleid van de school. Ouders/verzorgers worden vanaf het eerste moment meegenomen in de uitvoering van het programma. Hun betrokkenheid is van groot belang bij de keuze in vrijetijdsbesteding van hun kind. Het is belangrijk dat zij ervaren wat deelname aan de binnenschoolse activiteiten met hun kind doet en welke mogelijkheden er zijn voor een vervolg.

De methodiek kent drie praktische fasen:

  • Fase 1 Binnenschools aanbod

Alle programma’s worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de school, lokale sport- en cultuur verenigingen en gemeenten. Op school kunnen leerlingen in hun veilige omgeving kennis maken met activiteiten, sport- en cultuuraanbieders en horeca aanbieders. Sport- en cultuuraanbieders organiseren tijdens de lesuren kennismakingsactiviteiten in blokken van twee tot zes weken. Per schooljaar worden doorgaans drie blokken aangeboden. Ook het P.A. programma start binnen de veilige omgeving van de school.

  • Fase 2 Naschools/buitenschools aanbod

Sport- en cultuuraanbieders verzorgen na schooltijd een aanbod op school en/of bij de vereniging. Bij het goed afronden ontvangen leerlingen een certificaat, of bewijs van deelname.

  • Fase 3 Nazorgtraject

Sport- en cultuuraanbieders, vakdocenten, sport-/cultuurcoaches en andere betrokkenen realiseren de continuïteit van het programma en de sport- en cultuurdeelname van de leerling.

Voor specifieke vragen over de werking van onze programma’s neem contact op met ons.