Doe mee!

Ondersteuning

De centrale rol van de regionaal projectleiders.

Ondersteuning

Voor de ondersteuning in het onderwijs is er een centrale rol voor de regionaal projectleiders van Special Heroes Nederland. Deze projectleider organiseert en coördineert de implementatie van programma’s en projecten bij scholen, instellingen en sport/cultuuraanbieders in samenwerking met relevante partners (zoals gemeenten, HBO/MBO-onderwijsinstellingen, etc.) in een specifieke regio. Denk aan:

 • het opstellen van een plan van aanpak voor deelprojecten binnen scholen en instellingen in een specifieke regio;
 • bewaken van de realisatie van programma’s en projecten m.b.t. inhoud, kwaliteit, planning, communicatie en budget zijn taken van een regionaal projectleider;
 • opzetten en implementeren van activiteiten samen met scholen en verenigingen;
 • stimuleren en ondersteunen van scholen, verenigingen en sportaanbieders bij de activiteiten in het kader van Special Heroes-projecten;
 • beleidsontwikkeling, signaleren en anticiperen op marktkansen;
 • en relatiebeheer.

In het teamoverzicht wordt duidelijk welke projectleider in welke regio werkzaam is. Als er geen projectleider actief is in uw regio is graag contact opnemen met programmacoördinator Franceline van de Geer (voor Oost-Nederland) of Martin Fluit (voor West-Nederland).

Vanuit regionale en lokale teams inspireren en verbinden we mensen en organisaties om samen doelen te realiseren. De teams ondersteunen bij het verkennen van de vraag en het ontwikkelen van maatwerkprogramma’s daarvoor. Ze laten scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente nauw met elkaar samenwerken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod: in het onderwijsde zorg, de revalidatie en bij gemeentes voor mensen met een beperking. Ook bieden we ondersteuning en scholing aan professionals die werken met deze doelgroep. Op deze manier ontstaat er een duurzame verankering.

Extra ondersteuning
 • Deskundigheidsbevordering

Om zoveel mogelijk mensen met een beperking mee te laten doen is het belangrijk dat er voldoende deskundigheid is bij diverse aanbieders van sport en cultuur. Special Heroes Nederland biedt diverse scholingen en heeft een informatieportaal voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding: Special Heroes Campus.

 • Heroes Vrijetijdsteam

Daar waar Sport en Art Heroes de kinderen en jongeren al kennis laten maken met een breed scala aan sport- en culturele activiteiten kan het Heroes Vrijetijdsteam de leerlingen ‘aan de hand’ nemen en met een individuele aanpak bekijken wat de mogelijkheden zijn. Soms kan net dat beetje extra aandacht en meer tijd om ‘verenigingsklaar’ te worden, de doorslag geven om aan de slag te gaan bij een aanbieder. Lees hier meer over het Heroes Vrijetijdsteam en de mogelijkheden.

 • Gezonde School

Scholen die deelnemen aan het Sport Heroes programma voldoen aan veel voorwaarden die ook gesteld worden voor het verkrijgen van het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ van het vignet Gezonde School. Daarom is in overleg met Gezonde School en KVLO, voor Special Heroes scholen een versnelde aanvraagprocedure opgesteld. Lees hier meer over de samenwerking met Gezonde School.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ook binnen het speciaal onderwijs zijn er veel gezinnen waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan aan deze gezinnen bieden, kunnen zij dat wel. Lees hier meer over onze samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Vervoersregeling en hulpmiddelen

Bekijk ook de vervoersvoorziening (voor teamsporters) en andere hulpmiddelen die wij ter beschikking hebben voor mensen met een beperking.