Doe mee!

Rubriek ‘Bouwen aan gezonde gewoontes’

Bouwen aan gezonde gewoontes! Dat is de slogan van Stichting Special Heroes Nederland. Maar hoe doen wij dat eigenlijk? In deze rubriek delen wij voorbeelden uit ons werkveld. Met deze keer:


Healthy Habits bij Odion

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd, van logeren tot dagbesteding. Met Special Heroes Nederland wordt al langer samengewerkt aan een gezonde leefstijl voor deze doelgroep. Zo ondersteunt Special Heroes Nederland Odion met het organiseren en coördineren van activiteiten, scholingen én kennisdeling binnen het programma ‘Healthy Habits’. Dit integrale programma bevat de thema’s sport & bewegen, kunst & cultuur, werk & participatie en voeding & gezondheid. Met dit programma worden binnen Odion vooral de locaties met volwassenen bereikt. De samenwerking wordt momenteel verbreed naar de doelgroep kinderen en jongeren. Hiervoor wordt een meerjarenplan gevormd voor onder andere twee kinderdagcentra (KDC): De Boomgaard en Dynamica.

Waarom Healthy Habits voor kinderen en jongeren?
Elk kind heeft zijn eigen interesses en talenten. De één houdt van sport, de ander van muziek maken en weer een ander van koken. Onder andere door de coronaperiode en daarbij genomen maatregelen is de ontplooiing van deze talenten en het welzijn van kinderen met een beperking onder druk komen te staan. In het speciaal onderwijs wordt hier met onze leerlijnen al volop aan gewerkt. Binnen kinderdagcentra is ons aanbod nog wat onbekender, terwijl o.a. begeleiders en paramedici juist kansen zien om (nog) meer voor deze doelgroep te kunnen betekenen in het kader van een gezonde en actieve leefstijl.

Adriane voetbal

Patrick Compter (regionaal projectleider bij Special Heroes Nederland): “Ons integrale aanbod uit het speciaal onderwijs kan met een paar kleine aanpassingen goed ingezet worden bij een Kinderdagcentrum of Orthopedagogisch Dagcentrum.” In verkennende gesprekken met Odion kwam het belang van maatwerk voor deze doelgroep naar voren. Odion doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om de jeugd breder te kunnen bedienen in samenwerking met het regionale netwerk. Special Heroes Nederland kan hen hierbij ondersteunen en een verbinder zijn binnen deze aanpak.

Wat willen we bereiken met deze samenwerking?
Het gezamenlijke doel is om alle onderdelen binnen het kindcluster (zoals logeerhuis, vakantieopvang, etc.) te ondersteunen, enthousiasmeren én samen te werken aan een gezond en actief leven voor hun cliënten. Een actievere leefstijl leidt tot een betere persoonlijke ontwikkeling en tot meer welbevinden. Met het programma ‘Healthy Habits’ willen wij deelname aan sportieve en culturele activiteiten laten stijgen. We willen de omgeving van het kind beïnvloeden zodat deze leidt tot het maken van de gezondere keuzes.

Tim grijpt naar camera

In kleine stapjes naar gezonde gewoonten
Debby Bierman is enthousiast over de ontwikkelingen: “Mijn rol in dit project is voornamelijk de verbindende factor zijn tussen locaties van Odion en Special Heroes Nederland om zo samen de mogelijkheden te onderzoeken binnen Odion en aanspreekpunt zijn voor collega’s.

Mijn persoonlijke missie is om zoveel mogelijk collega’s en cliënten letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Door hen te laten zien en ervaren hoe ontzettend leuk het is om samen aan een gezonde leefstijl te werken en dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn.

Debby Bierman (foto Nils Poldervaart)

Wat vooral helpend is om dit in kleine stappen te doen en er iets leuks van te maken. Als je zelf ergens enthousiast over bent heb je al de helft gewonnen.

Uiteindelijk hoop ik dat werken aan leefstijl de normaalste zaak van de wereld wordt binnen de gehandicaptenzorg en dat leefstijl ook standaard binnen de opleidingen aan bod komt.”

Ervaringen samenwerking met Special Heroes Nederland
“De samenwerking met Special Heroes Nederland ervaar ik als prettig. Eerder hebben we samen een pilot LEEV gedraaid op drie locaties van Odion. De begeleiders zijn door Special Heroes Nederland geschoold om op hun locatie aan de slag te kunnen op het gebied van leefstijl. Mijn rol tijdens deze pilot was projectleider en leefstijlcoach en ik voerde de gesprekken met de cliënten. Het mooie is dat op alle drie de locaties nagenoeg alle cliënten tijdens deze pilot kleine stappen hebben kunnen zetten. Voor de een was vaker de trap nemen een doel, voor de ander een stuk fruit in plaats van koek en voor weer een ander meer water drinken. Kleine haalbare doelen stellen en alle successen vieren. Elke stap is er één en elke stapt telt. Alles wat onze cliënten gezonder kiezen is winst. In het voorjaar is er weer een nieuwe scholing en hoop ik dat weer een nieuwe locatie van Odion zich hiervoor aan zal melden. Daar gaan we voor.”

Bij één locatie is ook de kok betrokken en op deze locatie wordt er steeds gezonder gekookt in samenspraak met de cliënten. Ook dit met kleine stappen en vooral niet alles tegelijkertijd veranderen.

Plannen/dromen voor het kindcluster, locaties Odion
“Wanneer je van kleins af aan leert dat bewegen en gezond eten iets leuks kan zijn en iets positiefs bijdraagt zal je dit in je latere leven waarschijnlijk ook meenemen. Wat ik hoop is dat de kinderen en begeleiders gaan ondervinden dat het vooral heel leuk en leerzaam is en dat zij hier samen met veel plezier aan gaan werken”, aldus een bevlogen Debby. Patrick: “Mooi om hier met elkaar in op te trekken en gezonde gewoontes voor meer mensen met een beperking mogelijk te maken.”

Samen bouwen we aan gezonde gewoontes!


Doe met ons mee!
Wil jij ook met Healthy Habits aan de slag? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we jou kunnen ondersteunen.