Doe mee!

Resultaten onderzoek naar scholing over leefstijl in de spreekkamer

Koen Kakes heeft het afgelopen jaar voor zijn afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte van artsen (specialisten) als het gaat om leefstijlbeïnvloeding in de spreekkamer. Op basis van uitkomsten van het PIE=M project, interviews met 6 artsen en een marktanalyse zijn leerdoelen voor de scholing geformuleerd en is de eerste inhoud beschreven. Deze zijn gedeeld en besproken met verschillende artsen.

Vanuit het onderzoek komt het advies om de volgende vijf onderdelen in de scholing voor artsen op te nemen:

  • kennis over de kracht van een integrale (domein overstijgende) aanpak van gezonde leefstijl;
  • kennis over het effect van drie belangrijke leefstijlaanpassingen: meer bewegen, beter slapen en gezonde voeding;
  • het oefen van motiverende gesprekstechnieken binnen het kader van de COM-B methodiek;
  • kennis over hoe een patiënt makkelijker tot gezond gedrag komt door veranderingen in de fysieke en sociale omgeving;
  • de rol van de arts in het leefstijlbeleid van de organisatie maar ook zijn of haar in de regio.

Tot aan de zomer van 2022 zullen wij de scholing verder vormgeven en verschillende partners en artsen benaderen voor de uitvoering van de verschillende onderdelen. Wil je meer informatie hierover, wil je meedenken of een rol in de uitvoering? Neem dan contact op met Martin Fluit (mfluit@specialheroes.nl )