Doe mee!

Plezier in zwemmen voor ieder kind

Praktische zwemleskaarten voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op gedragsmatig en/of motorisch gebied

Hoe zorg je ervoor dat ieder kind plezier heeft in jouw zwemles? En dat ze ook het gevoel krijgen iets te leren? Hanze Hogeschool Groningen, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Special Heroes Nederland hebben, als aanvulling op het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’, acht leskaarten ontwikkeld met handvatten voor begeleiders om een succesvol aanbod in het zwembad te kunnen organiseren om kinderen te voorzien van een goede basis.

 

De activiteiten op de leskaarten richten zich op kinderen zonder diploma. Daarnaast kunnen de leskaarten ook worden ingezet bij kinderen die angstig zijn in het zwembad. De activiteiten zijn: 1) Te water gaan 2) Lopend voortbewegen in het water 3) Onder water gaan 4) Kantelen en komen tot drijven 5) Drijven op de rug 6) Drijven op de buik 7) Trappelen op de rug 8) Rugslag

Op de leskaarten vind je een beschrijving van de activiteiten op basis van diverse aandachtspunten en twee werkvensters: werkvenster motoriek en werkvenster gedrag. In de werkvensters staan aanwijzingen voor de begeleider gericht op de specifieke activiteit vanuit het perspectief van motorisch en gedragsmatig leren.

voorbeeld zwemleskaart

Voorbeeld zwemleskaart

 

Over het leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet om de ‘speelregels’, zoals om de beurt en eerlijk spelen, te begrijpen. Deze kinderen hebben meer begeleiding of ondersteuning nodig om een positieve beleving op te doen bij het sporten en bewegen. Dit leidt tot betere vaardigheden, zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel vlak en meer zelfvertrouwen.

Het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’ is ontwikkeld voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport en bewegen. Een praktisch leerboek met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken. Daarnaast bevat het boek informatie over theorieën en methodieken en meer dan 70 leskaarten met concrete beweegactiviteiten.

De acht digitale zwemleskaarten zijn gratis te downloaden op de Special Heroes Campus. Hier is ook het leerboek te bestellen.