Doe mee!

Met versterking samen verder bouwen aan een integraal programma voor een gezonde en actieve leefstijl voor mensen met een beperking

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren. Om dit te realiseren is een integrale aanpak ontwikkeld. Een aanpak waar veel vraag naar is. Om handen en voeten te kunnen geven aan deze groeimogelijkheden is het verder versterken van de organisatie en de continuïteit van belang. De Raad van Toezicht heeft daarom besloten om Willemijn Baken per 1 juni 2022 aan te stellen als directeur. Willemijn Baken zal samen met directeur-bestuurder Erna Mannen een collegiale directie vormen.

Wie is Willemijn van Baken?
Willemijn Baken heeft vanuit verschillende advies- en directiefuncties bij onder andere Gehandicaptensport Nederland, Onbeperkt Sportief, Kenniscentrum Sport & Bewegen en ZonMW actief bijgedragen aan programma-, kennis- en netwerkontwikkeling op het gebied van een gezonde en actieve leefstijl ten behoeve van de doelgroep mensen met een beperking. Over haar keuze voor Special Heroes Nederland zegt Willemijn Baken:

“Nog steeds nemen mensen met een beperking minder deel aan de samenleving dan andere mensen. Het is tijd die achterstand in te lopen. Ik zie ernaar uit om de impact van de programma’s van Stichting Special Heroes Nederland in onderwijs en zorg, samen met mijn nieuwe collega’s, duurzaam te vergroten.”

Samen bouwen we (verder) aan een integraal programma gezonde en actieve leefstijl voor de doelgroep, én aan een sterke, waardevolle organisatie. We kijken uit naar de samenwerking met Willemijn!