Doe mee!

Meer aandacht nodig voor voedseleducatie in het speciaal onderwijs.

Bij voedseleducatie leren kinderen over gezond en duurzaam eten. Special Heroes Nederland heeft in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Jong Leren Eten en JOGG in kaart gebracht hoe het SBO, SO, VSO en PrO tegen het aanbieden van voedseleducatie aankijken, of ze hier voldoende goede en passende materialen voor beschikbaar hebben en wat gedaan kan worden om wensen en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Deze inzichten helpen Special Heroes Nederland bij het doorontwikkelen van het Healthy Heroes lesprogramma. In de Healthy Heroes lessen ervaren leerlingen spelenderwijs aan de hand van verschillende lesmethodes het positieve effect van een gezonde leefstijl, waar voeding ook een rol in speelt.