Doe mee!

Kees van Geffen nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Special Heroes Nederland

Vanaf oktober 2023 treedt Kees van Geffen aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Special Heroes Nederland. Kees van Geffen heeft veel bestuurlijke ervaring, is wethouder in de gemeente Oss (Werk & Inkomen, Armoede, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Energietransitie, Sport & Gezondheid). Hij volgt Hank van Geffen op, die na 8 jaar (twee termijnen) afscheid neemt als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

“Special Heroes Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de participatie van mensen met een beperking in Nederland. Samen met partners het verschil maken, in diverse leefgebieden en (letterlijk) dichtbij, met passie en overtuiging als belangrijke drijfveren. Dat is wat mij in het bijzonder aanspreekt in Special Heroes Nederland. Ik ben dan ook trots en dankbaar dat ik als voorzitter van de Raad van Toezicht in de voetsporen van Hank van Geffen mag treden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om een gezonde, stevige organisatie neer te zetten, ik heb er alle vertrouwen in dat we op dit fundament voort kunnen bouwen.”

– Kees van Geffen

 

Afscheid Hank van Geffen

In 2015 trad Hank van Geffen aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland. Dit was in de periode dat de stichting na de ontvlechting (fusie NISB en Onbeperkt Sportief) doorging als Stichting Special Heroes Nederland. Als voorzitter loodste Hank van Geffen de stichting door een periode van verzelfstandiging en door de mooie doorontwikkeling naar een breder portfolio: van het stimuleren van Sport & Bewegen voor mensen met een beperking naar het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor deze doelgroep. Een aanzienlijke verbreding van het portfolio met thema’s: Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Eten & Drinken, Ontspanning & Relaties, Natuur & Techniek en Werk & participatie. Een verbreding die steeds meer impact teweegbrengt en meer participatie van de doelgroep met een beperking biedt. Vanaf eind 2022 is Special Heroes Nederland een nieuwe fase in gegaan van een kwalitatieve en kwantitatieve opschaling, geleid door de directie bestaande uit Erna Mannen en Willemijn Baken.

Hank van Geffen treedt af volgens het roulatieschema van de Raad van Toezicht en maakt zo plaats voor een nieuwe voorzitter, die samen met de directie de positie van Special Heroes Nederland zal bestendigen en uitbouwen. Special Heroes Nederland is Hank van Geffen zeer dankbaar voor zijn niet-aflatende inzet, betrokkenheid en inspiratie.

“Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van Special Heroes Nederland en mijn collega’s van de Raad van Toezicht. We hebben de afgelopen jaren in groot vertrouwen met elkaar gewerkt om allerlei vraagstukken het hoofd te bieden. Diezelfde dank geldt ook aan samenwerkingspartners voor het door hen gestelde vertrouwen in de Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland. Ik wens Special Heroes Nederland en iedereen die actief is voor de stichting, alle goeds voor de toekomst.”

– Hank van Geffen

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.