Doe mee!

Jaarverslag Stichting Special Heroes Nederland 2021

Meer dan ooit heeft corona het belang van een gezonde en actieve leefstijl doen inzien. De crisis had impact op het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, jeugd en volwassenen met psychische problematiek, kortom: de doelgroep van Special Heroes Nederland. Voor hen had de crisis veel impact. Van minder bewegen tot meer eenzaamheid, van een ander voedingsgedrag tot een kwetsbaarder immuunsysteem.

Alle medewerkers van Special Heroes Nederland hebben zich in 2021 weer ingezet door in mogelijkheden te denken en te kijken waar en op welke wijze er toch activiteiten voor de doelgroep georganiseerd konden worden. Met extra ondersteuning vanuit het ministerie van VWS zijn er alternatieven ontwikkeld. Zoals online instructie- en beweegfilmpjes, online leefstijl gesprekken, een Heroes Sport Box met materialen en leskaarten zodat leerkrachten en bewegingsagogen die makkelijk zelf konden uitvoeren én op de schoolpleinen is de Vita on Tour veel georganiseerd. De Experience met sport, art en gezonde voeding trok onder aanvoering van mascotte Vita langs de scholen.

Deze wendbaarheid heeft veel mogelijk gemaakt en al deze extra activiteiten hebben veel teweeggebracht binnen scholen voor speciaal onderwijs, zorg- en revalidatie instellingen en verenigingen. Dit is ook met veel enthousiasme ontvangen door de doelgroep. Meer lezen over de werkzaamheden van Special Heroes Nederland in 2021?