Doe mee!

De Delta & de Bladergroenschool boksen het voor elkaar   

Voor de leerlingen van de Delta en Prof. W.J. Bladergroenschool staat november in het teken van boksclinics. Boksverenging Appingedam leert ze middels clinics in de gymles de fijne kneepjes van de sport bij met daarbij ook de belangrijke onderdelen voor het bouwen aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale contacten.  

De school, waarin de Delta en de prof. W.J. Bladergroen gevestigd zijn, wil een veilige omgeving scheppen waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich optimaal te ontwikkelen. De school biedt onderwijs aan kinderen die niet ten volle kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere school. Een belangrijk speerpunt is daarbij het ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen. 

Dit komt niet alleen terug in de reguliere schoolvakken, maar juist ook middels sport waarbij het allang niet meer alleen draait om het bewegen. Voor veel leerlingen van de Delta en de Bladergroenschool is het echter niet vanzelfsprekend om aan te sluiten bij een sportvereniging. De redenen hiervoor lopen erg uiteen. Stichting Special Heroes probeert de sportparticipatie onder jongeren in het speciaal onderwijs te verhogen door lokale sportverenigingen uit te nodigen in de gymlessen onder schooltijd. Daarmee kunnen de leerlingen op een voor hun veilige manier ontdekken welke sport ze leuk vinden, maar kan de trainer ook leren hoe om te gaan met de doelgroep. Daardoor wordt zowel de toenadering tot een sportclub als een succesvol vervolg een stuk laagdrempeliger en proberen we ook deze jongeren structureel meer in beweging te krijgen.

De Delta en Bladergroenschool zijn onderdeel van stichting RENN 4. Deze stichting stimuleert de sport programma’s op de diverse scholen. De stichting geeft aan blij te zijn met deze aanpak en veranderingen te zien optreden bij de jongeren. Sport geeft zoveel meer dan alleen maar beweging. Kinderen worden er weerbaarder van, krijgen meer zelfvertrouwen, groeien in de sociale ontwikkeling en dit alles blijft niet alleen binnen de sportzaal maar heeft ook weer effect op alle andere dagelijkse bezigheden. 

Stichting Special Heroes is dan ook trots het project te mogen vervolgen op de locatie in AppingedamSport en bewegen is ook hier nu structureel in het lesprogramma opgenomenDaarmee hebben ze ook het certificaat van de Gezonde School toegekend gekregen, maar het leukste is om toch wel te zien hoe fanatiek de leerlingen meedoen in de les en met ietwat verhitte koppies een dikke high five aan de boksers van boksvereniging Appingedam geven als de les is afgelopen.