Doe mee!

Afstudeerstage Gecombineerde Leefstijl Interventie voor mensen met verstandelijke beperking

 

Gezond leven met een verstandelijke beperking

Makkelijker gezegd dan gedaan……

 

Afstudeeropdracht ‘gezonde leefstijl met een verstandelijke beperking’

  • Heb jij interesse in Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI)?

  • Wil jij bijdragen aan de doorontwikkeling van een GLI?

  • En heb jij affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking?

  • Lees dan snel verder want we zijn vanaf september 2021 op zoek naar een afstudeer stagiair diëtetiek, fysiotherapie of sportkunde!

 

Door betere zorgverlening worden mensen steeds ouder, ook mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee neemt het aantal leeftijd- en leefstijl gerelateerde aandoeningen toe, evenals het aantal levensjaren met een ziekte. Doorgaans zijn mensen met een verstandelijke beperking minder actief en hebben ze voornamelijk een zittende leefstijl. Tevens zijn er aanwijzingen dat hun voeding nog vaak onvolwaardig is. Dit maakt dat zij een verhoogd risico hebben op het ontstaan van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Het verbeteren van de leefstijl geeft voor deze groep grote potentiële gezondheidswinsten, positieve effecten op gedrag en betere mogelijkheden tot participeren in de maatschappij en om eigen regie te hebben. De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) lijkt een effectieve behandeling om de leefstijl van de reguliere bevolking te verbeteren. Echter zijn deze GLI’s nog onvoldoende op maat voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Ontwikkeling GLI

Afgelopen jaar is een pilot-GLI ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking door Stichting Special Heroes Nederland en het lectoraat Voeding & Beweging van de Hogeschool van Amsterdam met input van professionals, onderzoekers en de doelgroep zelf. Lees hier meer over deze samenwerking. In tegenstelling tot de reguliere GLI’s is dit een meer integraal programma gericht op de fysieke- en sociale omgeving van de cliënt. Op dit moment vinden pilots plaats in vier zorginstellingen verspreid over het land: Odion, ASVZ, Esdege-Reigersdaal en Cosis. Zij gaan het programma de komende tijd uitproberen en verder verfijnen.

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar een afstudeer stagiair diëtetiek, fysiotherapie of sportkunde. Een analytische student met oog voor details en een kritische blik. Het is een pré als je enige (werk)ervaring hebt met de doelgroep. Daarbovenop waarderen wij het als je jouw enthousiasme en creativiteit met ons deelt!

Wat ga jij doen?

Samen met een andere HBO afstudeer stagiair ga jij de pilot gestructureerd evalueren en data analyseren. Je evalueert op het niveau van de cliënt, de professional, de instelling en op procesniveau. Op deze manier werk jij mee aan de onderbouwing van een nieuwe interventie. Als duo werken jullie samen aan het kwalitatieve en kwantitatieve deel.

Werkzaamheden

Kwalitatief

Jullie gaan met leefstijlprofessionals in gesprek die een rol hebben gehad hebben in de uitvoering van de pilotinterventie. Dit zijn o.a. leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en persoonlijk begeleiders. In samenwerking met hen lever je een procesevaluatie op die uit de onderstaande onderwerpen bestaat.

  • Het verloop van de uitvoering: ging het zoals gepland, waren de uitvoerders in staat de interventie uit te voeren?
  • Bereik van de doelgroep.
  • Waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders van de interventie.
  • Succes-en faalfactoren volgens de uitvoerders en de deelnemers.
  • Belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de interventie, zoals draagvlak, middelen en besluitvorming.
  • Contextuele kenmerken die van invloed waren op de uitvoering, zoals de fysieke omgeving, beslotenheid en samenstelling van de locatie.

Bij voorkeur breng je de genoemde onderwerpen overzichtelijk in kaart met behulp van het programma MaxQDA.

Kwantitatief

Bij deelnemers van de pilot zijn verschillende metingen gedaan: o.a. gewicht, middelomtrek, heupomtrek, handknijpkracht, chair stand test evenals vragenlijsten over het eet- en beweeggedrag. Onder begeleiders zijn vragenlijsten uitgezet om te zien in hoeverre hun houding t.a.v. voeding en beweging verandert. Wij hebben jouw hulp nodig om te bepalen in hoeverre deze parameters zijn veranderd! Kom jij ons helpen?

 

Informatie en reactie

Heb je vragen over de vacature of wil je meer info? Bel met Martin Fluit, Special Heroes Nederland: 06-52370091 of Bas Valentin, HvA 06-36374909

Of wil je morgen al beginnen?

Stuur je CV en motivatiebrief zo snel mogelijk, vóór 31 augustus naar leefstijl@specialheroes.nl

 

Over Stichting Special Heroes Nederland

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren. We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor verbinding. We stimuleren scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente om nauw met elkaar samen te werken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele sport en cultuurparticipatie van de doelgroepen. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling, en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en blijven, zodat programma’s lokaal duurzaam verankeren.

Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams:

www.specialheroes.nl en https://specialheroes.nl/over-ons-missie-visie/jaarverslagen