Doe mee!

Resultaat en impact

Steeds meer mensen met een beperking zijn actief.
Verhaal

'De kracht van succes ervaren'

– Kris, regionaal projectleider Oost-Nederland

Resultaat en impact

De afgelopen jaren hebben we een aantal programma’s opgezet, uitgevoerd en geperfectioneerd. Dat hebben we in samenwerking gedaan met verschillende partijen, zoals de PO-raad, Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg NL, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Kenniscentrum Sport. Doel was om aanbod te creëren en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om blijvend mee te doen aan sport of sportieve activiteiten. Op dat terrein hebben we veel bereikt.

  • De deelname van mensen met een beperking aan sport en bewegen is in de periode van 2012 – 2016 binnen de programma’s gemiddeld 12%-15% gestegen.
  •  Al bijna 400 scholen van de 504 scholen voor speciaal onderwijs, 40 locaties van revalidatie instellingen en 44 zorginstellingen (dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking) hebben deelgenomen aan onze programma’s. In totaal bijna 80.000 mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) met een beperking.

Wat we zien is dat het enthousiasme in het speelveld enorm is toegenomen. In de eerste plaats natuurlijk bij de mensen met een beperking zelf, wat aanstekelijk werkt. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn dat er op dit vlak echt iets moet gebeuren. Partijen werken daardoor sneller mee, wat heeft geleid tot meer aanbod van activiteiten en blijvende participatie van mensen met een beperking.

Inspireren, verbinden, realiseren

We schetsen perspectieven, koppelen de juiste partijen aan elkaar en zorgen dat initiatieven van de grond komen.