IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Steun Special Heroes met een donatie

Stichting Special Heroes Nederland kan dank zij haar partners, friends en members een succesvol programma draaien. Natuurlijk zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het programma uit te breiden en/of door te ontwikkelen om meer te betekenen voor onze doelgroepen, maar hiervoor zijn extra middelen nodig. Mocht u Special Heroes willen ondersteunen met een donatie dan kan dat via het volgende rekeningnummer:

NL44 INGB 000 000 33 99

Tnv Stichting Special Heroes Nederland

 

Bij voorbaat hartelijk dank!

Inschrijven nieuwsbrief