Work Heroes

Uitspraken van leerlingen na de cursus Sport P.A.: "Ik voel me gewaardeerd."---- "Ik ben ook ergens goed in."---- "Ik kan zelfstandig lesgeven."---- "Ik ga naar het CIOS."---- 'Ik sta niet meer met m'n handen in m'n zakken."----"Ik blijf vrijwilliger bij m'n stageadres."----"Ik ben op tijd."----"Ik heb nu een certificaat."

Work Heroes

Uitspraken van leerlingen na de cursus Sport P.A.: "Ik voel me gewaardeerd."---- "Ik ben ook ergens goed in."---- "Ik kan zelfstandig lesgeven."---- "Ik ga naar het CIOS."---- 'Ik sta niet meer met m'n handen in m'n zakken."----"Ik blijf vrijwilliger bij m'n stageadres."----"Ik ben op tijd."----"Ik heb nu een certificaat."

Sport P.A. (Sport Professional Assistent)

Talentontwikkeling en participatie voor jongeren van 15 – 19 jaar in het speciaal onderwijs. Sport P.A.’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ik ben P.A.’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden.

Niemand weet beter aan welke activiteiten er behoefte is, wat vernieuwend, uitdagend is, en hoe je elkaar op de hoogte houdt dan jongeren, met al hun sportieve, organisatorische en sociale talenten, zelf. Jongeren leren vaardigheden binnen de veilige omgeving van school. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs. En daarmee aansluiten bij de leergebied overstijgende kerndoelen en de MBO startkwalificaties niveau 1 tot en met 3.

Leergebied overstijgende kerndoelen:

 • Leren leren (ontwikkelen van een open en flexibele werkhouding).
 • Leren taken uitvoeren (planmatig, methodisch en zelfstandig taken uitvoeren en hierbij hulp te vragen).
 • Leren functioneren in sociale situaties (competentie ontwikkeling op o.a. sociaal, emotioneel en communicatief gebied).
 • Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief (bewust van hun kracht en kwaliteiten en omgaan beperkingen, oriëntatie op zichzelf).

MBO startkwalificaties niveau 1 tot en met 3 met de competenties: presenteren, met druk en tegenslag omgaan, aansturen, plannen en organiseren, leren, samenwerken en overleggen en materialen en middelen inzetten.

Wat levert het op?

Jongeren leren hun talenten ontdekken en ontwikkelen zich door het organiseren van sportieve activiteiten EN ze :

 • dwingen respect af
 • barsten van de creatieve en sportieve ideeën
 • zitten vol zelfvertrouwen
 • zijn trots op wat ze bereiken
 • hebben veel geleerd voor de toekomst
 • zitten boordevol energie
 • tonen hun lef en talent

Hoe werkt Sport P.A.?

Om Sport P.A. te worden, volgen de leerlingen een cursusprogramma. Gebaseerd op dezelfde methodiek als Special Heroes: 1. binnenschools, 2. naschools en 3. buitenschools.

Eerst volgen de leerlingen de Sport P.A.-cursus op hun eigen school (binnenschools). De cursus wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs die hier een speciale training voor heeft gevolgd. De cursus is praktisch en doelgericht. Daarna gaan de leerlingen in de praktijk aan de slag, onder begeleiding van een coach. Ze organiseren of helpen bijvoorbeeld mee met een sportieve activiteit op de school. Na het cursusprogramma gaan de leerlingen  buiten de school aan de slag (naschools). Dat kan bij een vereniging zijn, bij een andere school, of tijdens een stage. Bij het goed afronden van het Sport P.A. programma ontvangen de leerlingen een certificaat. En kunnen de leerlingen ook (buitenschools) aan de slag. Bijvoorbeeld door mee te draaien bij activiteiten en events of ze kunnen eigen initiatieven vormgeven in een andere omgeving om zich verder te ontwikkelen (buitenschools).

Het programma Sport P.A. kan gekoppeld worden aan het Special Heroes programma op school. Denk bijv. aan:

 • Assistentie en ondersteuning van vakdocenten en trainers van sportaanbieders bij de binnenschoolse kennismakingslessen op school.
 • Assistentie en ondersteuning van trainers van sportaanbieders bij het buitenschoolse aanbod op de vereniging.
 • Ondersteuning van de organisatie van events.
 • Vrijwilligerswerk bij sportaanbieders

Het P.A. programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation en Zon MW (namens VWS, SZW, OCW). Neem voor meer informatie contact op met Franceline van de Geer via fvandegeer@specialheroes.nl 

Dit is Sport P.A.

Sport P.A.'s in opleiding

Sport P.A. leerling in actie

Sport P.A. volgens de leerling