Sport Heroes

"Als wij ervoor zorgen dat leerlingen lid zijn van een sportclub, dan hebben ze maatjes op de vereniging en iets te kletsen op hun niveau. Het sociale aspect is zó belangrijk! Special Heroes is een prachtig programma om kinderen en jongeren bij een club te krijgen." (Nanske Lahaye, directeur Het Prisma)

Sport Heroes

"Als wij ervoor zorgen dat leerlingen lid zijn van een sportclub, dan hebben ze maatjes op de vereniging en iets te kletsen op hun niveau. Het sociale aspect is zó belangrijk! Special Heroes is een prachtig programma om kinderen en jongeren bij een club te krijgen." (Nanske Lahaye, directeur Het Prisma)

Sport Heroes

"Als wij ervoor zorgen dat leerlingen lid zijn van een sportclub, dan hebben ze maatjes op de vereniging en iets te kletsen op hun niveau. Het sociale aspect is zó belangrijk! Special Heroes is een prachtig programma om kinderen en jongeren bij een club te krijgen." (Nanske Lahaye, directeur Het Prisma)

Sport

Special Heroes Sport is al meer dan tien jaar een succes binnen het speciaal onderwijs. Het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten, is aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het programma. Met als doel de sport- en beweegparticipatie te vergroten, door leerlingen zelf te laten ervaren  hoe leuk sporten en bewegen is.

Binnen het onderwijs blijkt dat vakdocenten bewegingsonderwijs een goede doorstroom naar sportaanbieders en verankering van sportstimulering in het schoolbeleid missen. Special Heroes speelt hier op in met haar programma door kennismakingsactiviteiten in sport en bewegen, en verduurzaming van het programma.

Nu tien jaar later hebben meer dan 40.000 leerlingen van 380 scholen meegedaan aan Special Heroes Sport, 500 sportverenigingen geparticipeerd en is de sport- en beweegparticipatie van de doelgroep gestegen met 12%-15%. De succesfactoren van Special Heroes Sport zijn:

  • Kracht en eenvoud van de erkende methodiek.
  • Samenwerking zorgt voor lokale/regionale/landelijke verankering; scholen, sportverenigingen en gemeenten werken lokaal samen - regionale en landelijke partijen ondersteunen - Special Heroes begeleidt bij implementatie en duurzame verankering.
  • Programma is toegesneden op behoefte en situatie van de doelgroep - gefaseerd en veilig kennismaken binnen de school (voor leerlingen en trainers) - vanuit school gaan leerlingen in een groepje naar de sportvereniging (veilig en leuk voor de leerlingen / beter te organiseren voor de vereniging).
  • Succes creëert betrokkenheid.

De uitvoering van het programma Special Heroes Sport is mede mogelijk gemaakt door de PO-raad, NOC*NSF, Ministerie van VWS, provincies, gemeenten, regionale expertesise centra (REC's) en onze partners en friends.

Samenwerking KNLTB