IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Spelregels verkiezing SO / VSO

Traject tot de verkiezingen

 • Tot 1 februari 2018 kunnen scholen zich inschrijven. Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload.
 • Vervolgens worden er maximaal drie scholen genomineerd voor de feestelijke finaledag op 11 april 2018 op de HAN in Nijmegen.
 • Alle deelnemende scholen ontvangen uiterlijk 14 februari bericht welke scholen genomineerd zijn voor de finaledag.
 • Na nominatie kan uw school bezocht worden voor een audit.

Deelname

 • Alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die in het bezit zijn van het themacertificaat Bewegen en Sport van het Vignet Gezonde School in Nederland kunnen meedingen naar de titel: Sportiefste VSO-school van Nederland 2018. Voor scholen in het reguliere voorgezet onderwijs is er een aparte verkiezing. Deze vindt op dezelfde dag en locatie plaats.
 • De nominatiecommissie bepaald op grond van de ingediende programma’s welke scholen naar de finaledag mogen komen.
 • Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De kosten tot  €500,- voor het vervoer per bus naar Nijmegen worden vergoed.
 • Alle programma’s van de genomineerde scholen zullen in samenvatting gepubliceerd worden in het blad de Lichamelijke Opvoeding.

Voorwaarden voor deelname

 • Van het format van het aanmeldingsformulier kan slechts na overleg worden afgeweken.
 • Scholen of instanties verplichten zich geen rechten te kunnen claimen.
 • Tijdens de finaledag worden foto’s en beeldopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.

 Inleveren aanmeldingsformulieren

 • Vóór 1 februari 2018 moeten de volgende formulieren worden gemaild naar nathalie.termorshuizen@kvlo.nl:
  • het ondertekende aanmeldingsformulier;
  • een motivatie waarom uw school volgens u de sportiefste school van Nederland is, geschreven aan de hand van het format;
  • de bijlagen behorend bij de aanvraag;
  • een samenvatting van maximaal 1 A4 met de belangrijkste punten.
 • De inzender ontvangt een bevestiging van ontvangst.
 • Over de lijst van genomineerde scholen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Verklaring van uitvoering

 • De directie van de school ondertekent het aanmeldingsformulier, waardoor wordt bevestigd dat het programma voor bewegen en sport concreet is uitgevoerd en als zodanig in het schoolwerkplan is opgenomen.

De finaledag

Het programma op de finaledag bestaat uit vier onderdelen:

1. Een sportieve, creatieve podiumpresentatie van de genomineerde scholen.

2. Een inhoudelijke bevraging door een vakjury.

3. Een sportief programma voor leerlingen van de genomineerde scholen.

4. De prijsuitreiking.

Ad 1. De podiumpresentatie

Alle genomineerde scholen verzorgen eerst een podiumpresentatie van maximaal 6 minuten voor alle aanwezigen. Deze presentatie moet bestaan uit twee delen:

 1. Een door de school gemaakt introductiefilmpje van maximaal 1 minuut waardoor het publiek een beeld krijgt van het sportieve karakter van uw school.
 2. Een live podiumpresentatie door (een deel van) de 24 leerlingen (leeftijdscategorie 13-15 jaar) die u mag meenemen deze dag. De presentatie kan bestaan uit dans, beweging, acrobatiek etc. ondersteunt door achtergrondbeelden en muziek.

* De leerlingen die met de bus meekomen, zijn ook de leerlingen die ingezet mogen worden tijdens de presentatie. Er mogen dus geen extra leerlingen worden ingezet.

* De school met de meest aansprekende presentatie ontvangt een beker, dus hoe origineler en professioneler, hoe beter.

* Het publiek bepaalt samen met de jury de winnaar van de podiumpresentatie

Ad 2. De inhoudelijke verdediging

Op de finaledag wordt de schoolleiding, de vakleerkracht lo en een leerling van de school inhoudelijk bevraagd door een vakjury. Eerst krijgt de school maximaal 3 minuten de tijd om haar deelname aan de verkiezingen toe te lichten. Daarna is er maximaal 20 minuten tijd voor de vakjury om een aantal vragen te stellen over de ingediende documenten. Het overkoepelende thema is dit jaar: innovatieve initiatieven op het gebied van bewegen en sport.

Ad 3. Sportprogramma

 • De genomineerde scholen mogen met een bus met leerlingen (leeftijdscategorie 13-15 jaar) naar de finaledag komen. Hierbij gaan we uit van maximaal 24 leerlingen en 5 begeleiders.
 • Tijdens de inhoudelijke bevraging door de jury krijgen de leerlingen een aantrekkelijk sportief programma aangeboden in de vorm van clinics in diverse sporten.
 • De genomineerde scholen ontvangen t.z.t. verdere mededelingen over de inhoud van het sportieve programma.

Ad 4. De prijsuitreiking

 • De winnaar van de ‘beste podiumpresentatie’ ontvangt een beker: de publieksprijs
 • De winnaar van de verkiezingen krijgt een beker en bovendien een mooie prijs, die we nog even geheim houden.
 • Alle andere scholen eindigen op een gedeelde tweede plek gaan uiteraard ook niet met lege handen naar huis.

De verkiezing ‘Sportiefste VSO-school van Nederland’ is een initiatief van de KVLO en NOC*NSF en kan worden georganiseerd door medewerking van de gemeente Nijmegen, de HAN Nijmegen, Special Heroes Nederland en enkele andere samenwerkingspartners.