IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Special Heroes gemeenten

De lokale samenwerking tussen gemeenten, speciaal onderwijsscholen, sport- en cultuuraanbieders binnen het domein vrijetijdsbesteding is essentieel voor het programma Special Heroes. Een Special Heroes Gemeente is een gemeente die sport en cultuur voor leerlingen in het speciaal onderwijs heeft opgenomen in haar beleid middels bijvoorbeeld een meerjarenplan en/of samenwerkingsovereenkomst met het programma Special Heroes en de betreffende school/scholen. Dit doet zij met name door het financieren van de inzet van een combinatiefunctionaris/ buurtsportcoacht/cultuurcoach ten behoeve van het speciaal onderwijs en/of stimuleringsgelden voor clinics en workshops. Ook stellen steeds meer gemeenten gelden ter beschikking voor de borging van het programma op de scholen, door het Special Heroes lidmaatschap voor scholen te financieren. De gemeente stimuleert samen met scholen in het speciaal onderwijs en lokale aanbieders de sport- en cultuurbeleving en -participatie van leerlingen. Een samenwerking om voor een leuke en blijvende vrijetijdsbesteding te zorgen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Als samenwerkingspartner ondersteunt Special Heroes dit initiatief door het faciliteren van producten en diensten.

Meer weten over de mogelijkheden van Special Heroes in de regio en/of gemeente?

Neem contact op met één van onze programmacoördinatoren:

De volgende gemeenten zijn 'members' van Special Heroes:

Gemeente Amersfoort Gemeente Apeldoorn Gemeente Assen
Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Drachten Gemeente Emmen
Gemeente Gouda Gemeente Groningen Gemeente Hapert
Gemeente Heerlen Gemeente Helmond Gemeente Hoogeveen
Gemeente Leeuwarden Gemeente Maastricht Gemeente Nijmegen
Gemeente Nunspeet Gemeente Oldenzaal Gemeente  Roermond
Gemeente Tilburg Gemeente Utrecht Gemeente Venlo
Gemeente Zeist Gemeente Zwolle  

 

 

Tweets