IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Speciaal Onderwijs

Speciaal Heroes richt zich op leerlingen, van 6 tot 19 jaar, in het speciaal onderwijs. Dit is een zeer diverse doelgroep zowel in leeftijd als in de sport- en beweegmogelijkheden. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters, SBO en Partijkscholen.

Cluster 1 blinde, slechtziende kinderen en jongeren
Onder cluster 1 vallen de scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. In totaal gaat het om zo’n 2.500 leerlingen. De meesten gaan, met speciale begeleiding, naar het reguliere onderwijs. De overigen bezoeken speciale scholen, zoals Visio en Bartiméus.

Cluster 2 dove, slechthorende kinderen en jongeren
Onder cluster 2 vallen de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en/of taalmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bij bepaalde vormen van autisme. Meer informatie over cluster 2 vindt u op de website van belangenvereniging Siméa.

Cluster 3 gehandicapte en langdurig zieke kinderen en jongeren
Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie. Scholen in dit cluster zijn onder meer:

  • Epilepsie-scholen (leerlingen met epilepsie)
  • LZK-scholen (langdurig zieke kinderen)
  • Mytyl-Tyltyl-scholen (lichamelijk, en meervoudig gehandicapte kinderen met een verstandelijke beperking)
  • ZML-scholen (zeer moeilijk lerende kinderen)

Meer informatie over cluster 3 is te vinden op de website van LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).

Cluster 4 kinderen en jongeren met stoornissen en gedragsproblemen
Onder cluster 4 vallen scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten. Meer informatie over cluster 4 is te vinden op de website van LECSO.

Speciaal Basis Onderwijs (6 - 12 jaar) en Praktijkscholen (12+ jaar)
SBO en Praktijkscholen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die moeilijk leren, opvoedingsmoeilijkheden hebben en die speciale zorg en aandacht nodig hebben.