IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Rabobank Foundation en Special Heroes: samen voor zelfredzaamheid

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel van het fonds dat inmiddels 40 jaar bestaat.

Zowel in het buitenland als in Nederland biedt Rabobank Foundation (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief door inzet van financiële middelen, de Rabo-expertise en het netwerk van de bank.

In Nederland zijn arbeidsparticipatie en sociale participatie belangrijke thema’s. Vanaf medio 2014 is Rabobank Foundation partner geworden van het stimuleringsprogramma Special Heroes. Dit programma richt zich op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs en biedt hen de mogelijkheid om te ontdekken welke sport ze leuk vinden. Daarnaast biedt Special Heroes jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs via Sport PA de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen op het gebied van (vrijwilligers) werk. In de sport mee helpen organiseren en praktijkervaring op doen. 

Rabobank Foundation heeft een donatie beschikbaar gesteld zodat een groot aantal scholen kennis maakt met de methodiek van ‘Sport PA’. Dit speciale programma geeft jongeren met een beperking de kans om als vrijwilliger mee te helpen op een sportvereniging. Daarnaast zet de Rabobank Foundation in op de verduurzaming van het sportstimuleringsprogramma. Met de bijdrage van Rabobank Foundation kunnen deelnemende scholen in het speciaal onderwijs die kennis hebben gemaakt met het programma een strategisch plan opstellen om op eigen kracht en structureel de sport- en beweegactiviteiten van Special Heroes voort te zetten. 

Het bevorderen van zelfredzaamheid; twee partners, één gezamenlijk doel. Wat kan een succesvol partnership zich nog meer wensen? 

Voor meer informatie over de Rabobank Foundation klikt u hier.

Sport P.A.'s in opleiding