IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Programma

Sport en cultuur moet je beleven. Voor kinderen en jongeren met een beperking is het lang niet altijd vanzelfsprekend om aan sport of cultuur te doen. Special Heroes brengt hier verandering in door leerlingen binnen het speciaal onderwijs kennis te laten maken met diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Zo komen ze zelf in beweging, kunnen ze zelf een activiteit kiezen en zich ontwikkelen, zodat ze in staat zijn een gezonde en actieve leefstijl te organiseren.  

Daarnaast zorgen sport en cultuur niet alleen voor verbetering van fysieke fitheid, maar ook voor meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Daarmee zijn sport en cultuur ook van waarde om de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren te versterken. 

Special Heroes richt zich op scholen voor leerlingen met respectievelijk:

  • een visuele beperking
  • een auditieve beperking
  • een chronische ziekte
  • een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking
  • ernstige gedragsproblemen
  • autisme
  • moeilijk lerende kinderen

In de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met lokale sport- en cultuuraanbieders, gemeenten en andere relevante partijen. Ook de ouders/verzorgers worden actief betrokken in het proces.

Erkende interventie

Het programma Special Heroes is een erkende interventie. Dit betekent dat Special Heroes is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Het traject is zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL).

folder Sport en Art Heroes

Download hier de folder