IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Partners en friends

Dankzij de heldere doelen en zichtbare resultaten ontstaan er steeds meer samenwerkingen op lokaal en landelijk niveau. De afgelopen jaren zijn al een aantal partnerships ontstaan. Samenwerking is noodzakelijk om het programma te realiseren, te versterken en door te ontwikkelen. De methodiek gaat daarom uit van een samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur, zorg en overheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Special Heroes ziet meer kansen om in samenwerking met bedrijven en organisaties de kracht en het structurele karakter van het programma verder te versterken en heeft dit vorm gegeven in een visie op samenwerking.

Centraal in deze visie staat het aangaan van partnerships vanuit vijf inhoudelijke thema’s:

  • Ontdekken
  • Gezondheid
  • Contact & vrienden
  • Trots
  • Zelfredzaamheid

Door krachten te bundelen vanuit de inhoudelijke thema’s ontstaat voor het bedrijf een logisch en krachtig platform. Met als resultaat het vergroten van de sport- en cultuurdeelname en sociale participatie van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Wilt u in gesprek over de mogelijkheden voor een partnership? Neem contact op met Erna Mannen

Partners

     
    
   
   
   
      

 

Friends

       
    
Ronald Hoogendoorn Fotografie