Symposium 'Morgen Méér Muziek in de Klas'

Méér Muziek in de Klas organiseerde op 22 maart het symposium “Morgen Méér Muziek in de Klas”  samen met de PO-Raad, Algemene Vereniging Schoolleiders en de Onderwijscoöperatie.

De 200 aanwezige leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders werden welkom geheten op Paleis Noordeinde in Den Haag en bogen zich over een belangrijke vraag : “Wat kunnen wij als leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders doen om morgen op onze school aan de slag te gaan met structureel muziekonderwijs? En wat en wie hebben we daarbij nodig?”

Het symposium werd geopend door Koningin Maxima, erevoorzitter van het Platform Méér Muziek in de Klas, en na een korte lezing van professor dr. Erik Scherder over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein, deden de deelnemers inspiratie en kennis op in een aantal workshops.

In één van de workshops vertelden leerkrachten van Special Heroes school de Twijn uit Zwolle (SO en VSO) hoe zij in 2012 al zijn gestart met meer muziekonderwijs en dit succesvol duurzaam hebben ingebed in hun lesprogramma’s.

Minister Bussemaker vatte in het slotwoord samen dat “ketenaanpak een belangrijke succesfactor is, waar zowel intern als extern samengewerkt wordt en een goede verbinding tussen binnen en buitenschools essentieel is. Special Heroes is een goed voorbeeld van een dergelijke ketenaanpak.”

Na successen in de sport met de aanpak van Special Heroes, wordt deze nu ook ingezet binnen kunst en cultuur, waar muziek een belangrijk onderdeel is. Van Sport Heroes naar Art Heroes en straks ook ‘Music Heroes’. Iedereen kan een held zijn!

Op de facebookpagina van Méér Muziek in de Klas krijg je al een korte impressie van het symposium. Binnenkort volgt hier een verslag met de uitkomsten en succesfactoren en een aftermovie. Voor meer informatie kun je ook op de website www.meermuziekindeklas.nl terecht. Of klik hier voor een informatiefolder.

Tweets