Rabobank Foundation en Special Heroes Nederland continueren samenwerking

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel van het fonds dat inmiddels al meer dan 40 jaar bestaat.

In Nederland zijn arbeidsparticipatie en sociale participatie belangrijke thema’s. Vanaf medio 2014 is de Rabobank Foundation partner geworden van Special Heroes Nederland. De Rabobank Foundation maakte het programma Sport Heroes mede mogelijk. Het programma richt zich op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs en biedt hen de mogelijkheid om te ontdekken welke sport ze leuk vinden. Daarnaast biedt Special Heroes Nederland jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en op praktijkonderwijs via Sport P.A. de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen op het gebied van (vrijwilligers) werk. In de sport meehelpen organiseren en praktijkervaring op doen. De Rabobank Foundation heeft na de succesvolle resultaten in de afgelopen jaren deze week kenbaar gemaakt de samenwerking met betrekking tot de uitbreiding van het P.A.-programma te willen continueren.

Deze samenwerking richt zich heel specifiek op de doorontwikkeling van het P.A. programma. Als vervolg op het succesvolle Sport P.A. worden nieuwe modules ontwikkeld zoals bijvoorbeeld Horeca P.A. om in de kantine en Tech P.A. om in het onderhoud te helpen, zodat er meer onderdelen in de sport zijn voor jongeren om praktijkervaring op te doen. In de periode 2018 – 2020 worden 6 nieuwe modules ontwikkeld en wordt het programma met de financiering van dit fonds in ieder geval op 50 scholen uitgevoerd.

Het bevorderen van zelfredzaamheid; twee partners, één gezamenlijk doel. Wat kan een succesvol partnership zich nog meer wensen? 

Tweets