P.A. leerlingen VSO Mariëndael maken zich op voor eindopdracht

Roelie van Stempvoort (Rabobank Foundation) en Erna Mannen (Special Heroes) brachten donderdag 9 maart een werkbezoek aan leerlingen van VSO Mariëndael in Arnhem. Deze jongeren zijn ‘Sport P.A. ’s in wording’ en bereidden deze middag de eindopdracht voor volgende week voor.

Sport P.A’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ik ben P.A.’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en  te begeleiden. Het P.A . programma wordt aangeboden in het speciaal onderwijs door Special Heroes en mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation.

De jongeren leren vaardigheden binnen de veilige omgeving van school. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs. En daarmee aansluiten bij de leergebied overstijgende kerndoelen (en de MBO startkwalificaties 1 tot en met 3) zoals ontwikkelen van een open en flexibele werkhouding, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van toekomstperspectief.

De sport wordt hierbij benut als een mooie en aantrekkelijke leercontext.

Tijdens het werkbezoek gaven de jongeren aan dat ze na de eerste 16 weken van het programma zekerder zijn en voor een groep durven staan, binnen hun vereniging meer (vrijwilligers) taken oppakken als stageopdracht van Sport P.A. en de meeste jongeren blijven dit dan ook doen na hun stage.

VSO Mariëndaal in Arnhem is één van de eerste pilotscholen die met het programma P.A. aan de slag is gegaan. Docent Sander van den Brink: “wij ervaren het als een mooie aanvulling op het lesprogramma en zien leerlingen met de week groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid, pro activiteit en met name in samenwerken als groep!”

Tweets