Ministeries komen met verbeterplan Dienst Justitiële Inrichting

Breakweken Special Heroes Nederland ‘de oplossing’

In 2014 hebben de ministeries van V&J, VWS en OCW een commissie verbetermogelijkheden onderwijs in gesloten jeugdinstellingen en Jeugdzorgplus ingesteld die een adviesrapport heeft uitgebracht. De Ministeries streven naar een integrale verbeteraanpak op basis van de adviezen van deze commissie. Het Ministerie van OCW heeft daaruit het advies ‘laat de school 52 weken per jaar open’, gedeeltelijk overgenomen en besloten om 48 (school)weken te financieren.

Om deze 'extra' weken (normaliter 40 weken) in te vullen heeft op initiatief van Special Heroes Nederland in januari 2016 een gesprek plaatsgevonden met de Hunnerberg, een Rijks Justitiële Jeugdinrichting. Betrokken partijen; Special Heroes Nederland,VTV (Vrije tijd en Vorming), Kristallis Onderwijs, Lindeberg (culturele instelling) en een enthousiast docenten team hebben de handen ineen geslagen om een pilot op te starten. De pilot bestond uit 5 schooldagen (februari 2016, toen nog vakantiedagen) die werden ingevuld met Sport, Cultuur, Sociale vaardigheidstrainingen en gezondheidslessen (onder andere samen met de GGD). De week had als thema Amerika. De zogenoemde ‘Breakweek’ werd een groot succes!

Na evaluaties, bijstellen en uitproberen ligt er voor 2017-2018 een compleet Special Heroes Breakweek jaarprogramma voor acht weken. Daarmee wordt ook nog voldaan aan een aantal kerndoelen voor het VSO. Het programma is inmiddels volledig geïntegreerd in het jaarrooster. In mei 2018 zal er voor de langverblijvers van de Hunnerberg ook nog het Sport P.A.-programma van Special Heroes Nederland opgestart worden.

Overkoepelend doel Sport Heroes:

De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.

Overkoepelend doel Art  Heroes (Lindenberg):

De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

In mei 2018 zal er voor de zogenoemde langverblijvers van de Hunnerberg ook nog een keuzedeel opgestart worden; het Sport P.A. programma van Special Heroes Nederland.

Voor meer informatie en vragen over bovenstaande kunt u terecht bij Nathan Robben, regionaal projectleider Special Heroes Nederland, via 06 3921 6247 of nrobben@specialheroes.nl

Tweets