Methodenproeverij Muziek voor Speciaal Onderwijs

Op 25 november vindt de tweede Methodeproeverij Muziek PO/SO plaats in bij het kleurrijke Amadeus Lyceum in Utrecht. Georganiseerd door de Music+ Academy in samenwerking met het LKCA.Voor iedereen die graag een beter beeld krijgt van de verschillende muziekmethodes en lesmaterialen voor het PO en SO.

Voor Speciaal Onderwijs
Dit jaar ligt de focus niet alleen op het reguliere basisonderwijs: ook iedereen die werkt binnen het Speciaal Onderwijs komt aan zijn trekken. Veel van de aanwezige methodes en lesmaterialen worden ook ingezet binnen het Speciaal Onderwijs. Sommige methodes hebben specifiek materiaal voor het SO ontwikkeld. Daarnaast verzorgt Stichting Tamino workshops over het opleidingstraject dat zij i.s.m. het Prins Claus Conservatorium heeft ontwikkeld voor scholen voor Speciaal Onderwijs, die hun muziekonderwijs (verder) willen ontwikkelen. 

Als deelnemer krijg je de kans om de verschillende muziekmethodes uit het PO te leren kennen en ze via workshops aan den lijve te ervaren. Na de inleiding, waarin je een beeld krijgt van het totale muziekaanbod, en een pitch van elk van de methodes, bepaal je zelf je middagprogramma. Van welke drie methodes wil jij meer weten? Je kunt kiezen uit:

Op verschillende momenten op de dag is er volop ruimte om rond te lopen op de Methode & Materialen Markt. Je kunt er kennis maken met vele apps, websites, (digitale) lessenseries en lesmaterialen die je kunt gebruiken voor muzieklessen in de klas. Een dag die je zult verlaten met een tas vol materialen en een hoofd vol ideeën!

Geinterreseerd?
Heb je een vraag of wil je je direct inschrijven? Dat kan via de website van Music+Academy

Deelnemers van de eerste editie: 

'Wat een feestje, inspirerend en leerzaam!'
'Voor het eerst heb ik echt een goed beeld van de muziekmethodes en lesmaterialen in het PO'
'Dit was echt ontzettend handig, we weten nu welke twee methodes we gaan voorleggen aan ons team'

Voor cultuur/muziekcoördinatoren, (toekomstige) muziekdocenten, leerkrachten, schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en alle anderen die zich met muziekonderwijs binnen het PO bezighouden.

Tweets