ambassadeur VriendenLoterij Wolter Kroes en directeur Special Heroes Nederland Erna Mannen

50 Extra speciaal onderwijs scholen aan de slag met Art Heroes dankzij Vriendenloterij

VriendenLoterij schenkt 58,9 miljoen aan organisaties en projecten die mensen helpen mee te doen

De VriendenLoterij kan dit jaar opnieuw meer geld geven aan goede doelen die mensen helpen om mee te (blijven) doen in onze maatschappij. Met dit mooie nieuws opende de VriendenLoterij het jaarlijkse Goed Geld Gala in Singer Laren. Dankzij de deelnemers steeg de afdracht aan deze Nederlandse goede doelen naar 58,9 miljoen euro.

Iedereen telt mee. Daarom werft de VriendenLoterij fondsen voor Nederlandse goede doelen die zich inzetten voor een gezonde en sociale samenleving. Hierdoor kunnen er in Nederland nieuwe maatschappelijke initiatieven en projecten van de grond komen, waarmee mensen net dat zetje krijgen dat ze verder helpt of waarmee vrijwilligers worden gesteund bij hun werk.

Stichting Special Heroes Nederland werd enorm verrast met het toekennen van 350.000 euro voor haar programma Art Heroes. “Met dit fantastische bedrag kunnen we leerlingen van maar liefst 50 extra scholen in het (voorgezet) speciaal onderwijs, én op speciaal basis onderwijs en praktijkscholen kennis laten maken met kunst en cultuur middels het programma Art Heroes. Een verdubbeling van het aantal scholen dat nu al bezig is met Art Heroes. En dat is hard nodig, want naast sport- en beweegdeelname, blijkt de participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst- en cultuuractiviteiten ook laag te zijn en is het enthousiasme bij leerlingen en scholen om mee te doen hoog,” aldus Erna Mannen, directeur Stichting Special Heroes Nederland.

Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen georganiseerd. We maken gebruik van de methodiek door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met verschillende culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich naschools verdiepen om uiteindelijk buitenschools structureel actief te zijn.

Het beoefenen van een kunstvorm biedt andere manieren van communicatie en doet een beroep op verschillende zintuigen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen zijn dragers van communicatie. Voor kinderen met een beperking bieden kunstdisciplines alternatieve routes om belemmeringen te compenseren. Ze ontdekken een talent in zichzelf, wat hen drijft, en kunnen dat verder ontwikkelen tot een competentie. Het laat hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen zien. Het stimuleringsprogramma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

Over Stichting Special Heroes Nederland
Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren van sportieve en culturele activiteiten. Hiervoor zet Special Heroes Nederland verschillende programma’s in binnen (speciaal) onderwijs, revalidatie en zorg, te weten: Art Heroes, Sport Heroes, Ik ben P.A., Revalidatie, Sport en Beweging, Zo kan ’t ook! en de BeweegKuur. Middels deze stimuleringsprogramma’s ontdekken mensen met een beperking wat ze leuk vinden om te doen in de vrije tijd en maken we de verbinding naar een vereniging.

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 50 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 846 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland en Jantje Beton ontvangen jaarlijks een bijdrage.

De VriendenLoterij is met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen zijn samen met de Postcode Loterijen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland de op twee na grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld. www.vriendenloterij.nl

Tweets