IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Gezonde School

Door het succes van het programma Sport Heroes op het gebied van bewegen en sport werken scholen en Special Heroes Nederland gezamenlijk aan een verbreding van het programma binnen de domeinen vrije tijd en gezondheid. De doelstelling is om een gezonde en actieve leefstijl voor leerlingen uit het speciaal onderwijs een impuls te geven, door implementatie en verankering op het gebied van bewegen en sport in het schoolbeleid. Om dit te realiseren hebben Special Heroes Nederland en Gezonde School in overleg met KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) een nauwere samenwerking gesloten.

Een gezonde leefstijl voor iedereen

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het presteren en welbevinden van de leerlingen. Aandacht daarvoor leidt tot betere schoolprestaties. Dit staat in de Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl, die is opgesteld om scholen te motiveren en stimuleren om te komen tot een samenhangend schoolaanbod voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze agenda is opgesteld door onder meer de PO-Raad en de ministeries van OCW en VWS. Dit wordt bij het vignet Gezonde School onder andere vormgegeven binnen het thema ‘Bewegen en sport’, dat wordt ondersteund door KVLO, NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport.

Een school onderschrijft dat ze actief zijn met het borgen van gezondheid binnen de school door een Gezonde School te worden. Dit doet de school door een themacertificaat aan te vragen voor één van de gezondheidsthema’s. Scholen die deelnemen aan het Sport Heroes programma voldoen aan veel voorwaarden die ook gesteld worden voor het verkrijgen van het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ van het vignet Gezonde School. Daarom is in overleg met Gezonde School en KVLO, voor Special Heroes scholen een versnelde aanvraagprocedure opgesteld.

Meerwaarde vignet Gezonde School
De meerwaarde voor een Special Heroes school om het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ van het vignet Gezonde School aan te vragen is:

  1. Erkenning voor de inspanningen op het vlak van bewegen en sport
  2. Borging van het beleid
  3. Het creëren van een duidelijk kader
  4. Profilering
  5. Toetsing en beoordeling door deskundigen

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure voor het themacertificaat van de Gezonde School kunt u contact opnemen met Special Heroes Nederland via info@specialheroes.nl of telefoonnummer 06 10 95 47 76

Themacertificaat Gezonde School