IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

De methode

In het programma staan de leerlingen en hun sport –en cultuurwensen centraal. Via een vaste methodiek krijgen leerlingen kennismakingsactiviteiten aangeboden van lokale sport- en cultuuraanbieders. Samen gaan ze op zoek naar een vrijetijdsbesteding voor nu en in de toekomst. En daarbij is heel veel mogelijk: drummen, fotografie, hockey, voetbal, dans, atletiek, rappen, tekenen en nog veel meer!

De school is voor veel kinderen en jongeren een veilige plek. Daarom kiest Special Heroes ervoor om het programma te laten beginnen bij de school. Leerlingen kunnen in deze veilige omgeving kennismaken met activiteiten en aanbieders. Vervolgens is de school de springplank naar buiten. Als de vertrouwde gezichten van de binnenschoolse activiteiten ook het aanbod na schooltijd verzorgen, is de stap sneller gezet naar de sportclub of cultuuraanbieder. De school is de aangewezen regisseur voor dit traject, zij is de drijvende kracht achter het programma.

Special Heroes zorgt ervoor dat sport en cultuur een meer structurele plaats op school krijgen in bijvoorbeeld het beleid van de school. Ouders/verzorgers worden vanaf het eerste moment meegenomen in de uitvoering van het programma. Hun betrokkenheid is van groot belang bij de keuze in vrijetijdsbesteding van hun kind. Het is belangrijk dat zij ervaren wat deelname aan de binnenschoolse activiteiten met hun kind doet en welke mogelijkheden er zijn voor een vervolg.

De methodiek kent drie praktische fasen:

  • Fase 1 Binnenschools aanbod

Sport- en cultuuraanbieders organiseren tijdens de lesuren kennismakingsactiviteiten in blokken van twee tot zes weken. Per schooljaar worden doorgaans drie blokken aangeboden.

  • Fase 2 Naschools/buitenschools aanbod

Sport- en cultuuraanbieders verzorgen na schooltijd een aanbod op school en/of bij de vereniging.

  • Fase 3 Nazorgtraject

Sport- en cultuuraanbieders, vakdocenten, sport-/cultuurcoaches en andere betrokkenen realiseren de continuïteit van het programma en de sport- en cultuurdeelname van de leerling.

De methodiek is erop gericht om kinderen en jongeren blijvend deel te laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. 

 

folder Special Heroes VSO

Download hier de folder

 

folder Sport en Art Heroes

Download hier de folder