Art Heroes

"Het zelf nieuwe dingen doen geeft zelfvertrouwen en plezier." (Anke Aberson, groepsleerkracht en intern cultuur coördinator)----"Het is fijn om te zien hoeveel plezier kinderen hebben omdat zij even iets heel anders kunnen doen. Ze slurpen alle nieuwe informatie op, hebben een open vizier en willen graag iets nieuws leren. Ze zijn onbevangen en onderzoekend." (Margreet Vloon, workshopleider fotografie)

Art Heroes

"Het zelf nieuwe dingen doen geeft zelfvertrouwen en plezier." (Anke Aberson, groepsleerkracht en intern cultuur coördinator)----"Het is fijn om te zien hoeveel plezier kinderen hebben omdat zij even iets heel anders kunnen doen. Ze slurpen alle nieuwe informatie op, hebben een open vizier en willen graag iets nieuws leren. Ze zijn onbevangen en onderzoekend." (Margreet Vloon, workshopleider fotografie)

Art Heroes

"Het zelf nieuwe dingen doen geeft zelfvertrouwen en plezier." (Anke Aberson, groepsleerkracht en intern cultuur coördinator)----"Het is fijn om te zien hoeveel plezier kinderen hebben omdat zij even iets heel anders kunnen doen. Ze slurpen alle nieuwe informatie op, hebben een open vizier en willen graag iets nieuws leren. Ze zijn onbevangen en onderzoekend." (Margreet Vloon, workshopleider fotografie)

Art Heroes

"Het zelf nieuwe dingen doen geeft zelfvertrouwen en plezier." (Anke Aberson, groepsleerkracht en intern cultuur coördinator)----"Het is fijn om te zien hoeveel plezier kinderen hebben omdat zij even iets heel anders kunnen doen. Ze slurpen alle nieuwe informatie op, hebben een open vizier en willen graag iets nieuws leren. Ze zijn onbevangen en onderzoekend." (Margreet Vloon, workshopleider fotografie)

Art

Ook de participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst en cultuur blijkt laag. De behoefte voor een vergelijkbaar programma als Sport Heroes is dus nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast voorziet Art Heroes in een behoefte van leerlingen die geen affiniteit hebben met sport en bewegen maar juist wel met kunst en cultuur.

Net als Sport Heroes draagt het programma Art Heroes bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

In de uitvoering van het programma Art Heroes werkt Special Heroes Nederland nauw samen met LKCA, Stichting Tamino en Plein C. Art Heroes wordt financieel ondersteund door het VSB Fonds, de VriendenLoterij en NSGK. Samen maken deze organisaties het mogelijk dat het doen aan kunst en cultuur voor kinderen en jongeren in het speciaal (basis) onderwijs net zo bereikbaar wordt als voor ieder ander, zowel op school als in de vrije tijd.

De doelstelling van de impuls muziekonderwijs van Fonds Cultuurparticipatie sluit aan bij het programma Art Heroes en kan in dat kader door scholen aangevraagd worden. Voor meer informatie zie de website van Fonds Cultuurparticipatie.

Het programma Art Heroes is in 2016 van start gegaan. 

Meer informatie over de programma's Sport Heroes en Art Heroes is te vinden in de folder over deze programma's.

Nascholing muziekdocent

Nascholing cultuurdocent

In de media: 'Special Heroes Art'